ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКА

Керуйте еффективно, знаючи професійну мотивацію працівника

Ви будете правильно ставити задачі та мотивувати своїх співробітників. Це підвищить продуктивність роботи кожного члена колективу та збільшить ефективність підрозділу.

Ми розповімо вам які професійні мотиви є значущими для кожного співробітника, що їми рухає, заради чого він чи вона працює. Відповісти на ці запитання нам допоможе оцінка персоналу (рос.: оценка персонала). Для цього ми розробили спеціальну психодіагностичну методику:

ТЕСТ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ

За допомогою даної методики швидко та точно будується індивідуальний мотиваційний профіль співробітника. У ньому вказується виразність та сила конкретних мотивів професійної діяльності. Ви точно знатимете як правильно керувати цим працівником, використовуючи цей профіль.

В основі методики лежить мотиваційна модель, що складається з 6 базових професійних мотивів:

  1. Автономія
  2. Гроші
  3. Досягнення
  4. Спілкування
  5. Самореалізація
  6. Статус

Для наочності розглянемо мотиваційний профіль, отриманий нами в одному дослідженні (ім’я випробуваного змінено).

Мотиваційнний профіль

З цього профілю видно, що провідними (найсильнішими, найбільш актуальними) мотивами професійної діяльності у цього співробітника є Автономія та Самореалізація. Отже, саме на ці мотиви необхідно «спиратися» насамперед, коли ставите перед ним нове завдання. Зміст та результати його роботи повинні задовольняти ці мотиви насамперед.

Оцінка персоналу (рос.: оценка персонала) та виявлення професійних мотивів працівника – це перший крок. Ви зможете правильно вибудувати схему управління працівників, якщо знатимете, що їм рухає.

Співробітник сам буде зацікавлений у якісному та своєчасному вирішенні робочого завдання, якщо побачить в ньому можливість задоволення власних актуальних потреб та професійних мотивів.

Ефективно мотивувати – це поєднати, особисті потреби та цілі співробітника з потребами та цілями організації.

Тоді й тільки тоді ви отримаєте по-справжньому замотивованого співробітника, якого практично не треба контролювати, і який досягає максимальних результатів. Мотивація підлеглого (його потреби, бажання, інтереси) – це енергія, яку керівник може і повинен спрямовувати до необхідного організації результату.

Дізнайтеся про інші способи підвищення ефективності управління:

Назад
Telegram
Viber
WhatsApp